WĘDZIDŁA DO TESTÓW

Mając na uwadze, iż dobór kiełzna powinien być uzależniony od indywidualnych cech konia (jak np. wysklepienie podniebienia, grubość języka, itp.) , oferujemy możliwość przetestowania wędzidła przed decyzją o jego zakupie.  Chcąc skorzystać z tej możliwości prosimy zapoznać się z zasadami takiego testowania.

Regulamin „TEST PRZED DECYZJĄ O ZAKUPIE WĘDZIDŁA MYLER”

1. Test jest dostępny tylko dla klientów sklepu jnshop.pl

2. Testować można wszystkie wędzidła za wyjątkiem:

  1. sprowadzanych na indywidulane zamówienie
  2. modeli, które w opisie mają adnotację ” bez możliwości testowania”.

3. Aby skorzystać z testowania należy dodać wybrany model wędzidła do koszyka oraz dokończyć transakcję zakupu opłacając ją w całości. Zapłacona cena stanowi zwrotną kaucję zabezpieczającą na okres testowania wędzidła. W uwagach do zamówienia prosimy wpisać TEST. 

4. Testujący ma 14 dni na testowanie wędzidła licząc od daty jego otrzymania. Jeśli testowane wędzidło okaże się właściwe – transakcję uznaje się za zakończoną.  Jeśli testujący nie podejmuje decyzji o zakupie wybranego modelu, zobowiązany jest odesłać na własny koszt testowane wędzidło najdalej 14 dnia od daty jego otrzymania na adres: JN SHOP, ul. Jemiołowa 70, 05-830 Stara Wieś oraz poinformować sklep o decyzji zwrotu mailowo na adres sklep@jnbt.pl.  Prosimy pamiętać, że zwracane wędzidło powinno być czyste i odesłane ze wszystkimi etykietami, z jakimi zostało dostarczone (etykiety przyjmujemy luzem – zdjęte z wędzidła na czas testowania).

5. Po otrzymaniu zwracanego wędzidła w ciągu 5 dni roboczych zostanie dokonany zwrot uiszczonej przy zakupie ceny wędzidła pomniejszonej o 10 % w przypadku wędzideł o ścięgierzach ze stali nierdzewnej lub 15% w przypadku wędzideł o ścięgierzach z tzw. sweet iron (modele Combo oraz westowe). Zwrot nie obejmuje kosztów przesyłek.

6. W przypadku braku jakiejkolwiek części wędzidła, lub niedotrzymania terminu wskazanego w p. 4, transakcję zakupu uznaje się za dokonaną z wszelkimi jej konsekwencjami i wędzidło zostanie odesłane na koszt kupującego w ciągu 5 dni roboczych od daty jego otrzymania.

Wszelkie pytania dotyczące w/w zasad prosimy kierować pod adres sklep@jnbt.pl lub kontakt@mylerbits.pl